Remisser 2019

Retriever
UTKAST Jaktprovsregler A-prov retriever f.o.m. 20220101 för REMISS, UTVECKLAD
UTKAST Jaktprovsregler B-prov retriever f.o.m. 20220101 för REMISS, UTVECKLAD
UTKAST nya championatsregler inför 2022
Kommentarer till ny remiss A och B prov Retriever inför 2022
Synpunkter skickas till avdelningens retrieveransvarige, Rolf Samuelsson, retriever@ssrk-gavleborg.se.

Tollare
Remiss Tollingjaktprovsregler
Förslag till jaktprovsregler Tollare
Synpunkter skickas till Chatrin Molin chatrin.molin@hudiksvall.se

 

linje
Blanketter, regler, resultat och mycket mer hittar du på SSRK's hemsida
linje
Tillbaka