Protokoll
Här publiceras avdelningens protokoll.
För att läsa dem krävs att du har en pdf-läsare installerad, t.ex. Adobe Reader. Den laddar du ner gratis här: Adobe Reader
Samtliga utlagda protokoll är justerade i original (underskrivna av mötets utsedda justerare).
Styrelseprotokoll Årsmötesprotokoll Konstituerande
 
   
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
Årsmöte 2014
► Årsmöte 2015
► Extra medlemsmöte april 2015
► Årsmöte 2016
Årsmöte 2017
Årsmöte 2018

Styrelsen informerar
2012-05-12 Info. från möte mellan avdelningen och sektionerna
Konstituerande mars 2010
Konstituerande mars 2012
Konstituerande mars 2013
► Konstituerande mars 2015
► Konstituerande extra medlemsmöte april 2015
► Konstituerande februari 2016
Konstituerande 2017
Konstituerande 2018
     
linje
Blanketter, regler, resultat och mycket mer hittar du på SSRK's hemsida
linje
Tillbaka