Information till funktionärer/provledare retrieverprov

Före provet


Läs
Jaktprovsregler och RoA >>

Kontakta domare:
Domarlista >>
Bokningen av domare görs av retrieveransvarige i avdelningen
.

Budget: Gör en
budget >>
Det vill säga gör en beräkning av de intäkter och kostnader provet kommer att ha. Vissa av kostnaderna betalas direkt och en del av kostnaderna ska betalas kontant, exempelvis mat, vilt, logi, skott och milersättning. I budgeten anges beloppet du önskar ha som förskott för att betala de direkta kostnaderna. Ange ett konto för utbetalningen.
E-posta budgeten till kassören i avdelningen kassör@ssrk-gavleborg.se och
retriever@ssrk-gavleborg.se
Spara samtliga underlag/kvitton för alla utlägg.
Skriv ut blanketter för
reseräkning (pdf som kan fyllas i i datorn) eller reseräkning (rtf).

Jaktprovsprotokoll: Finns att tillgå från retrieveransvarige efter funktionärsträffen i april.

Skriv ut blankett:
Oacceptabelt beteende >>

Utrustning/materiel Hälsingland: Se separat dokument >>>

Utrustning/materiel Gästrikland: Se separat dokument >>>


Viltbeställning: Gör din beställning i god tid.
Viltuträkning >>.


SSRK Prov
Hela provet administreras i SSRK Prov, allt från lottning till framtagande av katalog och prislista. Jörgen Norrblom har tagit fram
en lathund >> som steg för steg hjälper dig, från första inloggning till avslutat prov.

Betalningskontroll: Betalningskontroll ska alltid göras för de deltagare som betalar manuellt. Provledningen kontaktar kassören,
kassör@ssrk-gavleborg.se, om någon anmäld står som Ej betald. Detta eftersom kassören prickar av de manuella betalningarna i SSRK Prov. Detta ska göras innan PM läggs ut/skickas.

Medlemskontroll: Kontroll av medlemskap är obligatorisk och görs i
Snabbkollen >> Inloggningsuppgifter för detta erhålls från kassören.

Lottning: Efter betalningskontroll och kontroll av medlemskap görs lottning. Provledningen ansvarar för lottningen.

Reserver: Provdeltagare ska kunna ställa upp som reserver till och med två dagar innan provet.

PM: Provledningen ansvarar för att PM läggs ut på SSRK Prov/skickas till startande med inbjudan till provet.

Protokoll: Provledningen förbereder protokollen genom att fylla i sidhuvudet på alla Jaktprovsprotokoll retriever. Kom ihåg att skriva ort Gävle, Hofors och Järvsö längst ner på protokollen.

http://www.ssrkostra.se/img/transp.gif

Efter provet


Redovisning till SSRK
Följande ska skickas in till kansliet efter provet:

1. Ifylld Checklista >>

2. Ifylld och påskriven Prislista, kom ihåg att fylla i Provplats och Kommissarie! Dessa två måste fyllas i manuellt då SSRK-Prov inte hanterar de här uppgifterna för tillfället.

3. Blanketten Avrapportering efter provet >>

Frivilligt: Skicka resultatet och eventuella till webb@ssrk-gavleborg.se. Sänd ditt mail så fort du hinner, gärna på kvällen efter provet. Vi önskar ha en hemsida som är aktuell och snabb med att publicera information. Du kan också e-posta foton, men kom då ihåg att bifoga fotografens namn.

Redovisning av förskott och utlägg: Fyll i blanketten redovisning av förskott och utlägg. Obs! Denna redovisning visar inte provets resultat. Det måste finnas underlag för alla utlägg (kvitton osv). Fyll i blanketter för reseräkning (pdf som kan fyllas i i datorn) eller reseräkning (rtf) för utbetalning av milersättning. Materialet delges sedan kassören, kassör@ssrk-gavleborg.se.


Återbetalningar: Återbetalning för de som betalt via SSRK-prov hanteras i SSRK-prov. Lista för de som betalat manuellt och som ska ha återbetalning skickas till kassören snarast efter att provet genomförts. För varje återbetalning ska framgå: ägarens namn, hundens namn, kontonummer till vilket återbetalning ska ske och vilket belopp som ska betalas. En administrationsavgift (f.n. 40:-) dras av från återbetalningen enligt gällande regler. (Administrationsavgiften tas endast ut när betalningen gjorts via plusgiro. Om avgiften är betald med kort utgår ingen administrativ avgift.) Inkomna intyg avseende avbokning av start avseende löptik, skadad hund mm behålls av provledningen. Hemsidan för SSRK-prov blir uppdaterad med datum när återbetalning har skett. Datumet står då i annonser för provet.


Adresser:
Tele och maillista till fler i styrelsen finns på avdelningens hemsida.
Retrieveransvarig: Förnamn, Efternamn, Adress, Postnr och postadress,
retriever@ssrk-gavleborg.se
Telenr.
Kassör: Förnamn Efternamn, Adress, Postnr och postadress
kassör@ssrk-gavleborg.se
Telenr.